ΦΕΚ 816/Δ/31.12.2019

  • 08 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 2591/167222

Διόρθωση/τροποποίηση της 3018/167095/ 5-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΑΠ 237) «Έγκριση μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου».(1)

Επιστροφή