ΦΕΚ 818/Δ/31.12.2019

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Δ.Τ.Ε. 1701

Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο».(2)

Επιστροφή