ΦΕΚ 817/Δ/31.12.2019

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 556695

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με επανεπιβολή αυτής σε τμήμα ακινήτου στο Ο.Τ. 1617 της περιοχής «Πανόραμα» της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής, σε ακίνητο, ιδιοκτησίας Ρίζου Γεωργίας, σε εκτέλεση της αριθμ.1410/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.(2)

Επιστροφή