ΦΕΚ 6/Β/09.01.2020

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 508

Τροποποίηση-συμπλήρωση της 242575/1.10.2019 απόφασης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».(3)

Επιστροφή