ΦΕΚ 17/Α/31.01.2020

  • 31 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12

Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).(1)

Επιστροφή