ΦΕΚ 12/Α/24.01.2020

  • 24 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4653

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή