ΦΕΚ 226/Β/03.02.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30

Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β'/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.(1)

Επιστροφή