ΦΕΚ 862/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 47253

Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, στη θέση του «Κληροδοτήματος Παναγιώταρου», στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας.(2)

Επιστροφή