ΦΕΚ 8/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 206267/4313/19

Χωροθέτηση δραστηριότητας ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας), στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ιωαννιτών επί της Εθνικής Οδού (17) Σταύρου Νιάρχου, στα τεμάχια με αριθμό 18α Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και με αριθμό 24 Αναδασμού Πεδινής έτους 1966.(2)

Επιστροφή