ΦΕΚ 8/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΠΔ. 20-12-19

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα του Ο.Τ. 26 της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης). (1)

Επιστροφή