ΦΕΚ 103/Β/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 956

Υπαγωγή Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου στις διατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) και την αντιστοίχιση σε Επιχειρηματικό Πάρκο Ρεθύμνου τύπου Γ΄.(1)

Επιστροφή