ΦΕΚ 4751/Β/23.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 284558

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των τριών Δήμων της Κέρκυρας (Βόρεια, Νότια και Κεντρική Κέρκυρα), Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή