ΦΕΚ 4746/Β/23.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 256430/2515

Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου λειτουργίας της. (2)

Επιστροφή