ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Π ράξη 49 της 23-12-2019

Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».(1)

Επιστροφή