ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Πράξη 52 της 23-12-2019

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή.(2)

Επιστροφή