ΦΕΚ 772/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 279161

Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 5.057,96 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κώστερη», ΤΚ Μοίρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(3)

Επιστροφή