ΦΕΚ 764/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/ 6104/Φ.270

Ένταξη της παρακαμπτήριας οδού Ν. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης, στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρ. 4: «Κατερίνη - Νέο Κεραμίδι - Αρωνάς - Λαγόρραχη - Μοσχοπόταμος», του Νομού Πιερίας.(1)

Επιστροφή