ΦΕΚ 763/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 6883

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθμ. 1118/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας ), σε ιδιοκτησία των κληρονόμων της Μότσια Ευθυμίας, με αποχαρακτηρισμό χώρου (Ρ) 468Β και χαρακτηρισμό του σε Ο.Τ.468Β, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία «Σιδ. Σταθμού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και την αρ.81/2017 Α.Ε.Π.Ζ.(4)

Επιστροφή