ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019

  • 23 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281

Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), από τους δικαιούχους εμπραγμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-23 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(3)

Επιστροφή