ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 264250/6961

Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» για την υλοποίηση της εγκεκριμένης οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης «Οδός Μουζακίου - Λίμνης Ν. Πλαστήρα».(2)

Επιστροφή