ΦΕΚ 819/Δ/31.12.2019

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 378

Τροποποίηση της 6850/22-07-1997 απόφασης του Νομάρχη Έβρου, περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Φερών, νυν Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(1)

Επιστροφή