ΦΕΚ 4938/Β/31.12.2019

  • 09 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 149877 ΕΞ 2019

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).(1)

Επιστροφή