ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/08.08.2017

  • 22 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 47871

Ανάκληση της αριθμ. 39992/06-07-2017 απόφασης Συντονιστή Α.Δ. (ΦΕΚ 162/Α.Α.Π./19-07-2017) «Έγκριση των υπ' αριθ. 289/2015 και 83/2016 Πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου με θέμα «Επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καβάκι Πέτρας» .(3)

Επιστροφή