ΦΕΚ 791/Δ/24.12.2019

  • 30 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 181984

Επικύρωση οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος «Μπουνταβά» διερχόμενο πλησίον της εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής του ΥΗΣ Μετσοβίτικου το οποίο εκβάλει στον ποταμό Μετσοβίτικο του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.(2)

Επιστροφή