ΦΕΚ 4899/Β/31.12.2019

  • 31 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551

Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).(1)

Επιστροφή