ΦΕΚ 4862/Β/30.12.2019

  • 31 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΑΔ/Φ.1/11/43143

Τροποποίηση της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του ν. 3852/2010».(1)

Επιστροφή