ΦΕΚ 796/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 275554

Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην Θέση «Άγιος Ιωάννης Περιστερών» Στρογγυλής Δ.Ε Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.(1)

Επιστροφή