ΦΕΚ 794/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 516910(1527)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό του ΟΤ 553α από χώρο δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου σε οικοδομήσιμο χώρο στη Βέροια του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.(2)

Επιστροφή