ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 55347

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή