ΦΕΚ 794/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 278643

Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-9-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 3.736,33 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα Χονή», ΤΚ Μοίρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας. (1)

Επιστροφή