ΦΕΚ 792/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 278652

Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως Αναδασωτέα, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 2.195,43 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Άη Γιώργης», ΤΚ Μοίρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(2)

Επιστροφή