ΦΕΚ 792/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 793021

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 38Α στην Π.Ε. Καστρί - Πολιτεία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας. (3)

Επιστροφή