ΦΕΚ 790/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3867/214873

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας, ιδιωτικής και διακατεχόμενης έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού εμβαδού 23.181.462,47 τ.μ. στις θέσεις «Κόκκινη Βρύση, Καμπιά Βρωμόβρυση, Καλύβες, Κερασιά, Σκαλίτσα, Τσερμελή, Μαύρα Κούτσουρα», Τ.Κ. Άτταλης, «Κούτουπα, Κουμαριάς, Αχλαδίτσα, Σκαλί Κοτσικός, Κατσίκιζα, Αγριελίτσα, Ανάληψη Σαπολίθι», Τ.Κ. Κοντοδεσποτίου, «Κρυόβρυση, Γαιδουρόραχη, Καστρί, Μαντριά Βήττα, Καψάλα, Κοκκαλάς, Ροκάς, Αη Δημητρούλα, Λυκομούρσι, Τουρλίτσα, Λεβέτσι, Ανάληψη, Σαπολίθι, Καταβόθρα, Βατιάς, Κοδέλα, Ιερεμίας, Κοτσικός, Σκαλή Κόκκινη Λάκκα Αγριλίτσα», Δ.Κ. Ψαχνών, της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας. (1)

Επιστροφή