ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 103012/10273

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στη θέση «Σύρι» του όρμου Θορικού περιοχή Αγιος Νικόλαος του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.(1)

Επιστροφή