ΦΕΚ 784/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 250169

Άρση της 2054/07-11-1989 (Φ.Ε.Κ. 705/21-11-1989 τ.Δ’) απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, περί κήρυξης ως αναδασωτέας εκτάσεως συνολικά 17460 στρεμμάτων, δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στις περιφέρειες των Τ.Κ. Πιτσών - Λουτρού - Κορφιώτισσας - Καμαρίου- Αμφιθέας- Πελλήνης- Ρίζας - Ξυλοκάστρου - Καρυωτίκων - Γελινιατίκων - Ζεμενού και Θαλερού Κορινθίας, του Ν. Κορινθίας.(2)

Επιστροφή