ΦΕΚ 783/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 269520

Εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. Γ583, Γ583Α, Γ584, Γ588, Γ590, Γ589, Γ591, Γ592 και Γ592Α της πολεοδομικής ενότητας «Παχιανά» (Δ΄ 553/14.10.1985) του Δήμου Χανίων. (1)

Επιστροφή