ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 55345

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή