ΦΕΚ 4821/Β/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ. 91220/Φ.2.2.1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας στο τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών)». (2)

Επιστροφή