ΦΕΚ 3348/Β/07.09.2017

  • 25 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 55351

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης.(5)

Επιστροφή