ΦΕΚ 4809/Β/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 125255

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 στους Άξονες Προτεραιότητας 02 και 06 του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.(1)

Επιστροφή