ΦΕΚ 4796/Β/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 268277/7603

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.(1)

Επιστροφή