ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 59329/13521

Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α'). (2)

Επιστροφή