ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019

Αναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2β του άρθρου 13 Κεφαλαίου Β’ υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ, του ν. 4336/ 2015 περί Εξόδων Απόσπασης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.(1)

Επιστροφή