ΦΕΚ 773/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 278623

Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ. Β΄/133/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 4.564,25 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Άη Γιώργης», ΤΚ Μοίρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(2)

Επιστροφή