ΦΕΚ 768/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 12143/A42

Παράταση προθεσμιών παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 4579/2018.(1)

Επιστροφή