ΦΕΚ 4705/Β/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12218/A321

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, λόγω των κατολισθήσεων της 24ης Νοεμβρίου 2018 στη θέση ‘Άγιος Ιωάννης’ της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή