ΦΕΚ 755/Δ/17.12.2019

  • 18 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 281111

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Σπηλίου, Νομού Ρεθύμνου, (απόφ. 3822/1993, ΦΕΚ Δ΄ 1031). (2)

Επιστροφή