ΦΕΚ 775/Δ/19.12.2019

  • 19 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 68310

Αναμόρφωση του δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (άρθρο 20 ν. 3889/2010).(4)

Επιστροφή