ΦΕΚ 4658/Β/17.12.2019

  • 17 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 522

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/12/2019.(3)

Επιστροφή