ΦΕΚ 4654/Β/17.12.2019

  • 17 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113189/3147

Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012) υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”».(2)

Επιστροφή